Projekt "Odnawialni => Niezniszczalni"

Pozyskaliśmy 140 000 zł dotacji na edukację ekologiczną w latach 2023-2024. Projekt pn. "Odnawialni => Niezniszczalni" uzyskał I lokatę na liście rankingowej WFOŚiGW w Krakowie w ramach Regionalnego programu wsparcia edukacji ekologicznej ze środków NFOŚiGW. Całkowita wartość zadania to 199 088 zł. Wsparcie we wkładzie własnym zadeklarowały już gminy: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce. Zadanie adresowane jest do 500 grup przedszkolnych i szkół podstawowych województwa małopolskiego. Pozostały wkład własny uzupełnimy przychodami z odpisu 1,5% za 2022 i 2023 rok.

Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert 2022

W 2022 r. zaproponowaliśmy 2 koncerty muzyki klasycznej z repertuarem Dawnej i współczesnej Europy, zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbyły się w pięknych wnętrzach Pałacyku Sokół w Skawinie.

 

O co chodzi w sortowaniu odpadów? - Materiały edukacyjne

Jeśli ktoś raz nauczył się jeździć na rowerze, zawsze będzie umiał poprowadzić ten pojazd. W skrócie odpowiada za to tzw. pamięć mięśniowo-ruchowa. Często mawia się, że dana czynność jest prosta jak jazda na rowerze. Czy zatem podobnie można nabyć umiejętności prawidłowego sortowania odpadów raz na zawsze? Ten proces jest bardziej złożony i zależy od wielu czynników zewnętrznych. Eliminując jednak te, na które nie mamy wpływu możemy nauczyć się zasad uniwersalnych, w miarę potrzeb uzupełnianych informacjami o lokalnej organizacji selektywnej zbiórki. Warto jednoznacznie powiedzieć, iż sortowania odpadów w dobie zmieniających się technologii, opakowań, mody i innych czynników nie można nauczyć się na pamięć. Dlatego też w ramach naszego kolejnego projektu edukacyjnego pn. Jestem Eko – segreguję wszystko! chcemy przybliżyć Państwu zasady uniwersalne, które sprawdzą się w całej Polsce i większości krajów UE.

Eko Zielonki

We współpracy z naszymi stałymi partnerami Kołem Naukowym BOZON z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH jesienią zagościmy na Eko dniach nauki w każdej z czterech publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki. Realizatorzy stworzą wydarzenie, które w naukowy sposób (matematyką, fizyką i chemią) wyjaśni codzienne zjawiska otaczającego nas świata przyrody. Największy nacisk położony zostanie na uwzględnienie codziennego oddziaływania człowieka na środowisko oraz jego wpływu na zmiany klimatu.

"Bądź jak Pucherok" wydanie książki popularyzującej unikatowy zwyczaj pucheroków

Publikacja będzie dotyczyła unikatowego zwyczaju pucheroków, a zadanie będzie składało się z: opracowania graficznego książki; w tym koncepcji, ilustracji, projektu okładki i tekstów składu, druku oraz dostawy nakładu książki oraz organizacji wydarzenia promującego książkę. Zawartość publikacji opracuje autor, mający w swoim dorobku książki i komiksy, ilustracje i grafiki do gier planszowych.

Jestem EKO - segreguję wszystko!

Od początku maja 2022 realizujemy nasze nowe przedsięwzięcie edukacyjne. Tym razem bezpośrednio skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-III. Pośrednio działania edukacyjne trafią także do dorosłych. Opracowujemy obecnie graficzne przesłanie, które będzie przedstawione na grafice puzzli. Ich rewers będzie zawierał praktyczne porady w zakresie postępowania z odpadami. Zakładamy, iż ów gadżet będzie trwalszym i efektywniejszym przekaźnikiem informacji niż powszechne ulotki. Nauka międzypokoleniowa połączona z zabawą to jedna z najlepszych ścieżek do sukcesu edukacyjnego. W edukacji o środowisku pokolenia muszą ze sobą współpracować, aby ich następcy mogli korzystać z dobrodziejstw natury w przyszłości. Projekt jest współfinansowany przez WFOŚiGW w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz gminy Zieloni, Wielka Wieś i Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

O projekcie w Dzienniku Polskim: dziennikpolski24.pl.

Więcej o eko wydarzeniach w Małopolsce: wwww.facebook.com/EkoMalopolska

 

 

Zakończenie projektu Echo IV

Zakończyliśmy IV edycję projektu Echo. W ramach projektu odwiedziliśmy 15 klas (320 uczniów), z którymi rozmawialiśmy o zasobach wody, produkcji i zużywaniu energii oraz racjonalnym gospodarowaniu odpadami. Projekt realizowany w ramach 30 grantów na 30-lecie BP w Polsce przy pośrednictwie dotacji fundacji MILA.

Link do galerii: zdjęcia

 

„POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY”

W porozumieniu z samorządem gminy Zielonki uruchomiliśmy zbiórkę finansową przeznaczoną na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wszystkich chcących wesprzeć ten cel zachęcamy do wpłat na konto naszego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki nr : 14191010482114440134930002 z dopiskiem „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Pomoc zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby uchodźców, którzy znajdą się na terenie gminy Zielonki. 

Echo IV

Dzięki dotacji fundacji MILA realizujemy IV edycję projektu edukacji ekologicznej "Environment changes human obligation ".

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych. Tematyka, to woda, recykling oraz energia. Więcej o projekcie w karcie projektu. Za nami już zajęcia w SP w Bibicach oraz w Zielonkach - zdjęcia.

 

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS