Świat z plastiku

We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Świat z Plastiku”, skierowany do Gimnazjalistów, realizowany w ramach konkursu grantowego „Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach to oszczędność energii i zasobów naturalnych”, finansowanego przez Fundację PlasticsEurope Polska, w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

Podczas warsztatów edukacyjnych i zajęć terenowych, uczestnicy projektu uczyli się rozróżniać podstawowe rodzaje tworzyw, poznali cykl ich życia od surowca poprzez produkt do surowca wtórnego i metod jego wykorzystania. Projekt pokazywał młodzieży tworzywa jako materiały konstrukcyjne, elementy samochodów, domowych instalacji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć proces powstawania tworzyw sztucznych z surowców naturalnych jak i wtórnych, czyli jak można efektywnie wykorzystać odpady. Mieli okazję zetknąć się z przedmiotami wykonanymi w całości lub w części z surowców wtórnych, półproduktami (granulaty, regranulaty, płatek PET i inne). Podczas odwiedzin na Składowisku i Sortowni Odpadów Komunalnych Barycz w Krakowie uczniowie zobaczyli jak wielkie nakłady pracy oraz nakłady finansowe potrzebne są do zagospodarowania odpadów w sposób niezagrażający środowisku.

 

Celem projektu było zainicjowanie działań edukacyjnych dążących do wskazania obecności tworzyw sztucznych w codziennym życiu człowieka. Edycją pilotażową objęliśmy 6 szkół gimnazjalnych z terenu działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa po jednej z każdej gminy wchodzącej w skład Lokalnej Grupy Działania. Uczestnicy projektu odbyli wyjazd szkoleniowy, którego celem było pokazanie przebiegu procesu technologicznego produkcji elementów z tworzyw sztucznych zarówno z surowca naturalnego jak i z odpadów. Doszliśmy do zadawalającego wniosku, że warto było prowadzić szkolenia, gdyż wiedza, którą zdobyli gimnazjaliści będzie naszą cegiełką w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu finansowym Fundacji Nasza Ziemia i PlasticsEurope Polska.

Więcej o projekcie: