Akademia Mistrzów II

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów II”

Cykl szkoleń dla 24 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli.

Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 6 świetlicach środowiskowych i szkołach na terenie trzech Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała). W programie wzięło udział 746 dzieci  z całej małopolski, 459 uczestnicząc  w programie „Archezja”, pozostałe 287 w programie „Saper”. Wyłoniono  liderów grupowych wśród uczestników zajęć „Archezji”, Uruchomiono jedną świetlice środowiskową w Węgrzcach w Gminie Zielonki. Poszerzono oferty świetlic środowiskowych w dwóch gminach (Zielonki i Jerzmanowice-Przeginia) o program ‘Saper’
Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowujemy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc. Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.
Bazując na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pra-dom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizują narzędzia z pradziejów.

Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.

Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć.

Do pobrania plik audio.
Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 22.000 zł.

Galeria zdjęć

Więcej o projekcie: