Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007

Jednym z celów działalności stowarzyszenia zapisanych w naszym statucie jest „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o., które jest jednoosobowym podmiotem komunalnym gminy Zielonki prowadzącym działalność w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców gminy. Okres 10 lat działalności przedsiębiorstwa stał się okazją do podsumowania i nakreślenia szkicu jego dalszego rozwoju. Realizacji tego zadania stowarzyszenie podjęło się wspólnie z wyżej wymienionymi, poprzez udział w opracowaniu „Analizy ekonomicznej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007”