Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki I

Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki. Projekt wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej.
Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjności gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się rowerem.
Realizacja jednolitego kierunkowego oznakowania drogowego przyczyni sie do zwiększenia atrakcyjności i wizerunku gminy pod względem turystycznym. W długofalowym horyzoncie pozytywne rezultaty projektu odczują także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na terenie gminy i w jej okolicach. 
Dokonaliśmy wstępnego typowania obiektów znajdujących się na turystycznych szlakach regionalnych i lokalnych, do których prowadziło będzie oznakowanie: 

1    Zamek w Korzkwi
2    Kościół w Korzkwi
3    Kościół w Zielonkach
4    Kapliczka w Batowicach
5    Obelisk kościuszkowski w Bosutowie
6    Poaustriacki Fort Pancerny 47 “Łysa Góra” w Węgrzcach
7    Poaustriacki Fort Pancerny 47a “Węgrzce” w Węgrzcach
8    Poaustriacki Fort Pancerny 45 “Zielonki” w Zielonkach
9    Dwór Kwiatkowskiego w Owczarach
10    Lamus i brama w Garlicy Murowanej

W ramach procedury weryfikacji wniosku prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zarząd stowarzyszenia otrzymał informację o przesunięciu terminu rozpoczęcia weryfikacji wniosku do końca marca 2011 r. W ślad za tym faktem nastąpi wejście w fazę realizacji projektu zaplanowanej w głównej mierze na 2012 rok.