Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem”

Głównymi celami przeprowadzonej kampanii społecznej pn. „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem” było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu. Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18-30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i społeczeństwa Małopolski.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu stanowi wysokie zagrożenie społeczne i osobiste, włącznie z utratą zdrowia lub życia sprawców oraz ich ofiar. Mimo tej świadomości, nadal bardzo wielu kierowców wierzy, że alkohol jest problemem, ale innych kierowców, i że nie ma on wpływu na ich własne funkcjonowanie w ruchu drogowym. Niewątpliwie ważnym czynnikiem jest tu brak dostatecznej wiedzy na temat wpływu alkoholu na zachowanie za kierownicą. Kierowcy nie wiedzą ile mogą wypić, aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu, nie wiedzą też jak długo alkohol pozostaje we krwi i uważają, że już godzinę po wypiciu są zdolni do jazdy.

Ważnym problemem jest istniejące przyzwolenie społeczne na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Szczególnie jaskrawo problem ten rysuje się w społecznościach wiejskich, gdzie praktycznie większość kierowców uczestniczących w zabawach lub dyskotekach prowadzi samochody po spożyciu czasami nawet dużej ilości alkoholu. To specyficzne przyzwolenie polega także na tym, iż pasażerowie z całą świadomością godzą się na jazdę z pijanym kierowcą. Czasami wręcz zachęcają go do brawurowej jazdy wydatnie przyczyniając się do wyrastania krzyży na poboczach dróg. Przyzwolenie społeczne przekłada się na brak reakcji na widok osoby nietrzeźwej za kierownicą, w szczególności gdy jest to ktoś znajomy.

Kampania objęła wiele wątków tematycznych. Powstał portal internetowywww.bezpromilowo.pl propagujący założenia i cele kampanii w całej Polsce. Realizatorzy projektu przeprowadzili i zaprojektowali szereg programów edukacyjnych i warsztatów psychoedukacyjnych. W trzynastu miastach Małopolski odbyły się happeningi z udziałem zespołu teatralnego stworzonego przez młodych ludzi zaangażowanych w przeprowadzenie kampanii. Odbyły się 4 konferencje tematyczne w trzech miastach Małopolski, dwie w Krakowie, po jednej w Nowym Sączu oraz Tarnowie. W trakcie ich trwania zaprezentowane zostały: dotychczasowe działania na rzecz trzeźwości na drogach Małopolski, założenia kampanii „Trzeźwa Małopolska No promil – No problem” oraz możliwość włączenia się zainteresowanych gmin do wspólnych działań proponowanych w ramach kampanii. Zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci i uczniów szkół Małopolski. Przygotowany został projekt zmian legislacyjnych mających na celu zmniejszenie przypadków recydywy wśród kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu.

Realizując kampanię przekonywaliśmy ludzi, że podejmowanie interwencji w takich przypadkach nie jest zamachem na czyjąś wolność czy naruszeniem jego prywatności, ale obroną dobrze pojętego interesu społecznego. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że założenia kampanii zostały zrealizowane z nawiązką, a w wielu punktach przekroczono zakładane jej rezultaty. Kampania objęła też nowe, nie prognozowane wcześniej kręgi osób i firm, które już w trakcie realizacji projektu wyrażali wolę współpracy w przyszłości, nakreślali nowe pomysły, o które kolejne edycje kampanii mogłyby zostać rozszerzone.