Komputer – Świat bez ograniczeń

Sześciu studentów krakowskich uczelni, członków stowarzyszenia, postanowiło wykorzystać potencjał młodych ludzi mieszkających, tak jak oni, na terenie gminy Zielonki. Otworzyli przed nimi drzwi nie tylko na wirtualny świat wiedzy, ale także na nowe przyjaźnie i fascynujące odkrycia w ich rodzinnych miejscowościach.

Skupiona wokół projektu grupa aktywnej młodzieży, zainteresowanej możliwością uczestnictwa w pozaszkolnej inicjatywie, z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych, wg własnych projektów stworzyła strony internetowe każdego sołectwa gminy Zielonki. Idea projektu narodziła się na szkoleniu w Piwnicznej organizowanym przez Program MŁODZIEŻ. Szkolenie to było poświęcone programom Unii Europejskiej, zwłaszcza wszystkim Akcjom Programu MŁODZIEŻ i tam właśnie powstał pomysł, którego głównym celem było wykorzystanie Internetowego Centrum Edukacyjnego znajdującego się w jednym z sołectw gminy Zielonki, w Bibicach. Bardzo zależało nam na tym, aby było ono spożytkowane we właściwy sposób, a nie służyło tylko jako kafejka internetowa do grania w gry komputerowe. Oprócz tego mieliśmy świadomość potencjału drzemiącego w młodych ludziach z naszej okolicy, który często pozostaje niewykorzystany. Dlatego właśnie podjęliśmy inicjatywę skupienia ich wokół realizacji jednego, dużego projektu.

W projekcie brało udział 57 osób w wieku 12- 24 lata, w tym 19 liderów - dla każdego sołectwa po jednym. Kursy prowadzone były przez specjalistów informatyków i trwały miesiąc, a tworzenie stron www - kolejne cztery. W tym czasie grupa inicjatywna dokonywała oceny postępów w tworzeniu stron internetowych (pod względem graficznym i merytorycznym) na poszczególnych etapach pracy. To bardzo motywowało młodzież do większego wkładu i kreatywności, wyzwoliło bardzo pozytywną rywalizację i spore emocje. W projekcie brała udział również jedna osoba niepełnosprawna ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Nawiązaliśmy także bliższą współpracę z tym ośrodkiem, a inne osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłości w tego rodzaju inicjatywach.

Projekt został sfinansowany ze środków Akcji 3 Programu Młodzież oraz środków własnych Stowarzyszenia. Partnerami projektu byli:
 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Urząd Gminy Zielonki, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież, osoby prywatne. W trakcie trwania projektu również sołtysi starali się przekazać nam informacje o danym sołectwie. Wójt gminy był bardzo pomocny, objął honorowy patronat nad projektem. Również nauczyciele i pedagodzy szkolni wykazali się dużym zaangażowaniem w promocję projektu. Raczej nie spotkaliśmy się z żadnej strony z negatywnym stosunkiem do naszego przedsięwzięcia.
 

Wielką zaletą tego projektu, a właściwie pomysłu na projekt jest jego uniwersalność i ponadczasowość. Realizowane przez nas przedsięwzięcie może znaleźć poparcie również innych regionów zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

 

Efekty naszego projektu można podziwiać poniżej, klikając na mapie w poszczególne sołectwa gminy Zielonki.
Zapraszamy!!!
 

Galeria zdjęć