Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki

W projekcie zorganizowanym dla młodzieży szkół podstawowych i oddzielnie szkół gimnazjalnych, przedstawiliśmy problemy gospodarowania gminnymi zasobami wody i jej używaniem w codziennym życiu, jak również problemy świata związane z niedoborem wody pitnej i jej zużyciem w przemyśle.

Poprzez cykl zajęć warsztatowych (budowa makiet oczyszczalni ścieków), szkoleniowych prowadzonych przez studentów Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej i wycieczek studyjnych m.in. na krakowskie obiekty Zakładu Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków, młodzież z pewnością wzbogaciła swoje pojęcie o wodzie jako bogactwie przyrody, miała okazję zweryfikować swój stosunek do jej zużycia i użytkowania najzwyklejszego systemu kanalizacji sanitarnej, czym wsparliśmy codzienne działania prowadzone w tym kierunku przez samorząd gminy Zielonki w celu ochrony tamtejszych zlewni rzek.

Materiały dla uczniów

Uzdatnianie wody

 

W związku z realizacją projektu ";Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki" w ramach podsumowania zdobytej wiedzy zapraszamy uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych do udziału w konkursie na przygotowanie makiety oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem surowców wtórnych.

 

06. grudnia 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na przygotowanie makiety oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem surowców wtórnych, związany z realizacją programu "Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy zielonki". Komisja najwyżej oceniła prace następujących zespołów:

Miejsce I: Karolina Janur, Emilia Zagata, Wiktoria Kwartnik, Aleksandra Tyszka, Agnieszka Nadolnik.

Miejsce II:Wojciech Nowicki, Łukasz Feluś, Anna Wysocka, Karoliona Zając.

Miejsce III: Kinga Łysek, Aleksandra Lato, Agnieszka Bujas, Maciej Krawiec.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.