XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”

Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” istnieje od 2000 roku i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany był przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które będzie nas aktywnie wspierać w tegorocznej edycji.

W 2013 roku festiwal będzie organizowany kolejny XIII już raz. Jego celem jest między innymi wymiana doświadczeń młodych artystów z ich młodymi partnerami z zagranicy oraz z ich mistrzami – profesorami. Festiwal stwarza szanse dla młodych artystów do wymiany doświadczeniami, zadebiutowania, wspólnegostworzenia nowych premier spektakli operowych i spektakli muzyczno – tanecznych w nowym ujęciu reżyserskim. Pomaga młodym artystom poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Pomaga również przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej, a także służy rozwojowi ich talentów.

Zaplanowane wsparcie projektu przez Samorząd Województwa Małopolskiego wynosi 10.000 zł.