Narzędzia dostępności

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

W porozumieniu z samorządem gminy Zielonki uruchomiliśmy zbiórkę finansową przeznaczoną na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wszystkich chcących wesprzeć ten cel zachęcamy do wpłat na konto naszego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki nr : 14191010482114440134930002 z dopiskiem „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Pomoc zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby uchodźców, którzy znajdą się na terenie gminy Zielonki. 

Konto było uruchomione przez cały rok kalendarzowy 2022, a w 2023 roku nadal pozostaje otwarte. Na rachunek wpłynęło 64.589 zł, z czego do 31.12.2022 r. wydatkowano 8.403,66 zł, głównie z przeznaczeniem na: środki pomocy medycznej, żywność, wyposażenie AGD, pokrycie części kosztów zatrudnienia osoby sprawującej opiekę na dziećmi ukraińskimi w tzw. „Ukraińskiej Chatce” w Węgrzcach, opłaty skarbowe za zezwolenia pobyt czasowy na terenie RP. Ponieważ uruchomienie rachunku odbywało się we współpracy z Samorządem Gminy Zielonki, który z racji publicznej roli koordynował recepcję obywateli Ukrainy w swoich obiektach, a także dystrybuował na terenie gminy pieniężne środki rządowe (przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, wyposażenia obiektów, transportu, świadczeń 40 zł dla osób goszczących etc.), staraliśmy się by te skromne środki z zebranej puli naszego konta pokrywały tzw. niezbędne wydatki pierwszej potrzeby, których w żaden sposób nie udawało się sfinansować samorządowi ze środków budżetu państwa. Było to w naszej ocenie racjonalne gospodarowanie pieniędzmi, czyli w pierwszym rzędzie wydatkowana była pozyskana pula rządowa, a dopiero w dalszej kolejności wydatkowane zebrane środki prywatne mieszkańców gminy. Jesienią 2022 r. duże obawy rodziła niepewność związana ze spodziewaną w okresie zimowym kolejną falą uchodźców i oczekiwanymi w związku z tym wydatkami. Krążyły również pogłoski o tym, że rząd będzie wygaszał bezpośrednią pomoc finansową. Ta niepewność powstrzymywała nas przed bardziej „swobodnym” wydawaniem wpłaconych na nasze konto pieniędzy. Pozostałe środki są jednak sukcesywnie wydatkowane na nagłe potrzeby ukraińskich gości, których nie udaje się sfinansować z innych dostępnych źródeł, a losy pieniędzy, które jeszcze pozostały na koncie powinny się rozstrzygnąć wiosną 2023 roku. 

Dziękujemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *