Narzędzia dostępności

FAQ

 • Odpady
 • Czyste powietrze
 • Energia odnawialna
Jak segregować odpady w moim domu?
 1. Biodegradowalne odpady (zielone): Do tej kategorii należą odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, skorupy jaj, fusy z kawy, itp. Można je umieścić w specjalnym pojemniku na bioodpady lub skompostować w kompoście domowym.
 2. Papier i tektura: Do tego kontenera wrzucamy gazety, czasopisma, opakowania kartonowe, pudła po butach, itp.
 3. Szkło: Tutaj wyrzucamy szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po żywności, itp. Pamiętaj, aby opłukać szkło i usunąć nakrętki i korki.
 4. Plastik: Odpady z tworzyw sztucznych, takie jak butelki PET, opakowania po jogurtach, plastikowe torby, itp., należy wrzucać do kontenera przeznaczonego na plastik. Pamiętaj, aby zgniatać opakowania, aby zaoszczędzić miejsce.
 5. Metal: Do tego kontenera wrzucamy puszki po napojach, opakowania po konserwach, aluminium, itp.
 6. Odpady niebezpieczne: Odpady takie jak baterie, żarówki energooszczędne, farby, leki, itp., należy oddzielić od pozostałych odpadów i dostarczyć do specjalnych punktów zbierania.
 7. Odpady wielkogabarytowe: Jeśli masz meble, sprzęt AGD, czy inne duże przedmioty, które nie mieszczą się w zwykłych pojemnikach na odpady, skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy, aby dowiedzieć się, jak je usunąć.
 8. Inne odpady: Niektóre odpady, takie jak ubrania, tekstylia, czy zużyty sprzęt elektroniczny, można oddać do punktów zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych lub organizacjom charytatywnym.
Co to jest i czy warto mieć w domu kompostownik?

Kompostownik to pojemnik lub obszar, w którym organiczne materiały ulegają procesowi rozkładu, tworząc kompost – bogaty w składniki odżywcze materiał, który można wykorzystać jako nawóz do gleby. Wartość kompostowników jest znacząca z kilku powodów:

 1. Redukcja odpadów organicznych: Kompostowanie pozwala zmniejszyć ilość odpadów organicznych trafiających na składowiska śmieci, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
 2. Produkcja naturalnego nawozu: Kompost jest bogaty w składniki odżywcze i mikroorganizmy korzystne dla roślin. Może być stosowany do nawożenia ogrodów, warzywników, kwiatów, czy trawników, co przyczynia się do zdrowszych i bardziej zrównoważonych roślin.
 3. Poprawa struktury gleby: Dodanie kompostu do gleby poprawia jej strukturę, zdolność do zatrzymywania wody i przepuszczalność powietrza, co sprzyja zdrowszym roślinom i zwiększa plony.
 4. Oszczędność pieniędzy: Kompostowanie organicznych odpadów w domu pozwala zaoszczędzić pieniądze na zakupie komercyjnych nawozów.
 5. Edukacja ekologiczna: Posiadanie kompostownika w domu może być także świetną okazją do nauki o cyklach naturalnych, ochronie środowiska i zrównoważonym gospodarowaniu zasobami.