Konkurs międzyszkolny projektu EC(H)O III

Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku

O tym, jak rozsądnie korzystać z zasobów środowiska, dobrze wiedzą uczestnicy międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki w ramach projektu edukacji ekologicznej ECHO III „Environmental changes human obligation – odpowiedzialność człowieka za zamiany w środowisku”, finansowanego przez powiat krakowski ,WFOŚIGW w Krakowie Gminę Zielonki, Gminę Igołomia – Wawrzeńczycę oraz Gminę Wielka Wieś.

 

26 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Zielonkach przedstawiciele 6 gimnazjów oraz 2 szkół ponadgimnazjalnych stanęli ze sobą w szranki. Zadaniem gimnazjalistów było zbudowanie prototypu rakiety, która umożliwiłaby ewakuację ludności z Ziemi, w sytuacji, gdy zanieczyszczenie środowiska osiągnęłoby poziom krytyczny. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wiedzy uczestników w zakresie racjonalnego korzystania ze środowiska, wykorzystywanie rakiet nie wydaje się konieczne. Za to budowanie maszyn okazało się doskonałym pretekstem do ćwiczenia pracy zespołowej. Wbrew pozorom złożenie 35 elementów nie było łatwym zadaniem, gdyż aby je zdobyć, należało wykazać się wiedzą i refleksem. Ostatecznie zbudowano siedem rakiet, a najlepszymi konstruktorami w turnieju okazali się uczniowie z Gimnazjum w Raciborowicach (gm. Michałowice), którzy dzięki zdobytym punktom zbudowali, aż dwie rakiety.

 

Kolejne miejsce w kategorii gimnazjów zajęli przedstawiciele Gimnazjum w Modlnicy (gmina Wielka Wieś. Ostatnie miejsce na podium przypadło gospodarzom z Zielonek, którzy podobnie jak 3 inne drużyny walczyli w dogrywce o podium.

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w teście wiedzy o energii. Niezbędne kompetencje zdobywali w ramach zajęć prowadzonych uprzednio w ich szkołach przez studentów i członków kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Najlepszymi ekspertami okazali się kolejno od miejsca pierwszego: Paweł Cyran z zespołu szkół w Czernichowie. Tuż zanim znalazła się uczestniczka z tej samej szkoły Kamila Ślizowska, a miejsce trzecie przypadło w udziale Kindze Sołtys ze szkoły w Skawinie.

 

W ramach projektu Echo III przeprowadzono ponad 200 godzin zajęć w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. Zajęcia dotyczyły tematyki ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, energetyki, surowców naturalnych oraz obszarów chronionych. Dodatkowo koła zainteresowań brały udział w rozgrywkach echo-gry, która powstała w poprzedniej edycji projektu. O innych tego typu przedsięwzięciach poczytać można na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://srgz.pl/ W realizację projektu zaangażowano kilka kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które pod dowództwem Fundacji dla AGH realizują swoje pomysły z pożytkiem dla zrównoważonego rozwoju.  

 

Galeria zdjęć