"Krakowskie krasnale"

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy patronat nad wydaniem pierwszego tomu albumu poematu pod tytułem „Krakowskie krasnale” autorstwa Jana Chodzińskiego. Pierwszy tom tego utworu w pigułce obrazuje walkę ludności ziem polskich w obronie wolności.

Fragment poematu:

Już wiadomo, że z zaświatów,

Tu trafiło czterech skrzatów,

By pomagać całe lata,

Miastu Wandy, miastu Kraka.

 

Siądźcie grzecznie, miłe dzieci,

Już bajeczka do was leci.

Tu krasnale długo żyły,

Piękny Kraków polubiły.

 

Polan, silny i rycerski,

Glinik, stary garncarz miejski.

Dryl, to znawca każdej floty,

Fred, wart cały denar złoty.

 

Polan, różne stroił miny,

Glinik, zawsze mieszał gliny.

Dryl, był siny z bystrym okiem.

Fred, spokojny z czarnym lokiem.

As is known from outer space,

Early comer sprites assisted

The town of Wanda,

The castle of Krak.

 

Dear kids be seated nice, 

This fairy tale spins for your ears,

The krasnal sprites present for long,

Cherished beauty of Kraków Town.

 

Polan the farmer, brawny chivalrous,

Glinik the potter, famous at his Wheel,

Drill, the expert seaman,

Fred, his weight measured in gold.

 

Polan of numerous expressions

Glinik always busy at his clays

Seaman blue sharp-eyed 

Fred tight-lipped raven curled

 

„Krakowskie krasnale”

Wydawca: Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Ilustracje: Magdalena Czapiga, Beata Gielec , Adam Pochopień

 

 

Ur. W 1949 r. Zamieszkały w Węgrzcach. Od 26 lat choruje na stwardnienie rozsiane i porusza się na wózku inwalidzkim. Czynną ma tylko lewą rękę, którą pisze.

 

 

Napisał: „Legendy i słowa z pięknego Bałtowa”, „Bałtowscy rzemieślnicy”, „Bałtowska kultura i odcisk dinozaura”, oraz dwa utwory sceniczne, a to: „Małopolskie jasełka” i  „Boża kraina nad Wisłą”.

Ostatnio zaś bajkę „Krakowskie krasnale” i „Lajkonik”.

 

Zainteresowanym prześle swoje utwory tylko na adres mailowy.

 

Z braku środków finansowych zbiera pieniądze na wydanie dwujęzycznego, kolorowego albumu „Krakowskie krasnale”.

Biblioteka Publiczna w Zielonkach chce wesprzeć autora i udostępniła subkonto” Polskie krasnale”.

 

 

SPONSORING

Jestem autorem bajki pod tytułem „Krakowskie krasnale”. Ten wierszowany utwór opisuje perypetie czterech krasnali na tle dziejów Polski, a w szczególności Krakowa. Skrzaty pracują, budują, walczą i podróżują po Polsce, Europie, a nawet docierają do Ameryki Północnej.
Bajka jest nie tylko skierowana do dzieci, ale również do młodzieży i osób dorosłych, które mogą zainteresować się poetyckim opisem historii ziem polskich. 
Ponadto pragnę poinformować, że zgromadziłem pełny zbiór ilustracji, które plastycznie obrazują dokonania krasnali. Autorami rysunków są: Magdalena Czapiga, Adam Pochopień i Wiesława Zakrzewska. Zdjęcia wykonał Dariusz Pasek. 
Utwór został już profesjonalnie przetłumaczony na język angielski przez wieloletniego Ambasadora RP Pana Bogusława Zakrzewskiego.

 

Planuję wydać dwujęzyczny kolorowy album do końca czerwca bieżącego roku. Uważam, że będzie on cenną pamiątką dla młodzieży i pątników przybyłych z całego świata do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.
Sądzę również, iż bajka ta byłaby bardzo pomocna przy nauce języka angielskiego.

 

Wsparcie finansowe wydania albumu „Krakowskie krasnale” skutkować będzie przyciągnięciem światowych rzesz turystów chętnych poznać cenne zabytki Krakowa i jego okolic, a także wypocząć w ich urokliwych miejscach. 
Jestem pewien, że ta bajka przetłumaczona na język angielski zachęci młodzież, szczególnie polskiego pochodzenia do studiowania w tym urokliwym mieście. Niektórzy z nich po zdobyciu zawodu, zakochani w Krakowie, zafascynowani jego kulturą i bardzo korzystnymi warunkami założą własne firmy. Skutkować to winno większą kwotą podatków i większą zamożnością obywateli. Rozgłos medialny przysporzy potencjalnym sponsorom nie tylko korzyści materialnych, ale i wizerunkowych. W każdym egzemplarzu albumu będzie lokowane logo firmy sponsorującej wydanie tej pozycji.
Ze swej strony deklarujemy potencjalnym sponsorom, że dostarczymy wspomniane albumy dzieciom ich pracowników. Bajki będą mogły być cennym uzupełnieniem paczek świątecznych lub mikołajowych. Ponadto sponsorzy będą mogli dysponować pewną liczbą egzemplarzy albumu dla gości firmy, jako reklama.
Z okazji wydania „Krakowskich krasnali” zostanie zorganizowane spotkanie z autorem, ilustratorami i zespołem redakcyjnym, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele sponsorów, urzędów, samorządów lokalnych i mass mediów.

 

Wstępnie planuję wydanie do końca czerwca 5000 sztuk egzemplarzy „Krakowskich krasnali”. W razie potrzeby, oczywiście będzie możliwy dodruk.
W związku z powyższym aplikuję do Państwa o sponsorowanie inicjatywy kwotą 
………. PLN

 

Dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej w Zielonkach, można dokonywać wpłat na konto:

Deutsche Bank PBC SA, oddział w Zielonkach
nr 46 1910 1048 2114 4400 4026 0045
Z opisem przelewu: „Krakowskie krasnale”

 

Wszelkich informacji dotyczących wydania albumu „Krakowskie krasnale” udziela autor. Jan Chodziński
KONTAKT:
Tel.: 512 870 492
mail: mietekchodzi16@wp.pl