Nagroda Starosty Krakowskiego

Podczas 8 gali nagród powiatu krakowskiego zostaliśmy wyróżnieni za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku w dziedzinie ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego. Nagrody wręczali Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Radny Powiatu Krakowskiego Wojciech Karwat. Odbierali wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki Jacek Pietrzyk oraz współpracownik stowarzyszenia z ramienia Pracowni Demonstracji Fizyki AGH Michał Kud.

 

W 2020 roku nie przerwaliśmy działań z zakresu edukacji ekologicznej. W związku z panującą epidemią we współpracy z partnerami dotychczasowych projektów i dzięki przychylności władz AGH uruchomiliśmy studio do zdalnego prowadzenia zajęć umożliwiających interakcję uczestników z prowadzącym. Innowacją wobec platform e‑learningowych był fakt prowadzenia zajęć na żywo. Tym samym zrealizowaliśmy wart ponad 75 tys. złotych projekt grantowy pn. Energetyczny oddech.

 

Projekt realizowany był od 14.05.- 30.10.2020 r. przez SRGZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, Studenckim Kołem Naukowym BOZON z AGH oraz Pracownią Demonstracji Fizyki WFiIS AGH, finansowany przez WFOŚiGW w Krakowie oraz gminy: Zielonki, Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Mszana Dolna, Szaflary.

 

 

Zrealizowano 500h zajęć dla trzydziestu SP z małopolski (klasy 4-8). Ponad 90% projektu zrealizowano na obszarze powiatu krakowskiego. Chęć odejścia od straszenia smogiem i "kopciuchami" powodowała, że pokazywaliśmy zasady działania alternatywnych, często innowacyjnych źródeł energii. Dziś prawie każdy uczeń umie wymienić odnawialne źródła energii. Nie wielu jednak potrafi wytłumaczyć jak one działają. Wśród osób starszych brak zrozumienia zasady działania jest często barierą prowadzącą do niepodejmowania działań inwestycyjnych w OZE. Główne przesłanie to przekazanie w przystępny sposób wiedzy o prawach fizyki i  chemii, które towarzyszą wytwarzaniu czystej energii do ogrzewania, chłodzenia i oświetlania naszych domów. Dla szkół opracowano scenariusze dwóch 45 min zajęć, a uczniom rozdano książeczki z opisem prezentowanych podczas zajęć doświadczeń.

 

Do ogółu mieszkańców małopolski skierowano w lokalnej prasie i na stronach internetowych tekst odkłamujący mity głoszone przez przeciwników OZE