EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii 2017

 

EKOLAUR 2017, Edukacja ekologiczna, Polska Izba Ekologii

    

 

Ekologiczny EKOLAUR

 

Zdobyliśmy ważną nagrodę: EKOLAUR w konkursie Polskiej Izby Ekologii w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA za projekt edukacyjny „Powietrze na wagę złota”.

 

Organizator Konkursu napisał:

„Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki jako organizacja pozarządowa, koło naukowe BOZON z AGH, samorząd województwa małopolskiego i gminy Zielonki. Wszyscy zrozumieli potrzebę nowego podejścia do edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza. Konstrukcja i montaż pierwszych w Małopolsce nisko-kosztowych czujników PM 2,5 i PM 10 połączone z kampanią edukacyjną stworzyły warunki do dyskusji nad wspólnym dobrem jakim jest powietrze, którym oddychamy. Tworzymy widzialne, aby powietrze znów stało się nie widzialne.”

 

Gratulacje dla szefa tego ekologicznego projektu - Jacka Pietrzyka.

 

   

 

Link do strony konkursu: http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html.

 

Polska Izba Ekologii od 2002 r. z sukcesem organizuje Konkurs „EKOLAURY”, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

 

  Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

  Ekolaury i wyróżnienia przyznawane są w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
 • Czysta produkcja

  Kryteria i zasady oceny wniosków Konkursowych:

 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.