Energia z Kosza

Ekologiczny projekt edukacyjny

We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, sześcioma samorządami gminnymi oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), współrealizowaliśmy w roku szkolnym 2012/2013 projekt edukacyjny „Energia z Kosza”.

Małopolska Akademia Mistrzów IV - Żyjmy z Pasją

Głównym założonym celem projektu "Małopolska Akademia Mistrzów 4" było odkrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji a jednocześnie promowanie działań artystycznych. Opierając się ankietach ewaluacyjnych, rozmowach z uczestnikami oraz wychowawcami i ocenie zaangażowania w zajęcia dzieci i młodzieży, mamy pewność, że realizując projekt, zaszczepiliśmy w uczestnikach radość płynącą z rozwijania swoich zainteresowań i hobby.

Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki II

Projekt informacyjno - turystyczny „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”

Historia i założenia

W ramach prowadzonego w połowie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”.

Małopolska Akademia Mistrzów IV

Pragniemy poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs grantowy, w którym nasz projekt pt. "Małopolska Akademia Mistrzów IV" uplasował się na bardzo wysokim 14 miejscu, na 148 rozpatrywanych wniosków. Otrzymaliśmy dotację w wysokości: 48.655 zł

Azbest is Not the Best

Stowarzyszenie podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który dofinansuje nasz kolejny młodzieżowy projekt ekologiczny „Azbest is Not the Best”. Projekt bedzie realizowany w I polowie 2012 r. Wartość projektu to 16.400 zł.

Pucheroki i Herody - edycja 2012

Przemienili dzieci w Pucheroki

Od 23 do 30 marca działy się w Zielonkach dziwne rzeczy. Z okolicznych miejscowości zjeżdżały się grupki uczniów, znikały w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, a kiedy ją opuszczały - wyglądały zgoła inaczej. Olbrzymie, kolorowe czapy, umorusane twarze z wąsami, do tego przebierańcy powtarzali dziwne wierszyki. Tak działały warsztaty Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, podczas których ożyła tradycja podkrakowskich pucheroków.

Młodzi Liderzy w środowisku Wiejskim

Nowy projekt będzie realizowany w Gminie Zielonki od stycznia do czerwca 2012 roku. Projekt ma na celu ukierunkować młodzież w byciu samodzielnym i odpowiedzialnym liderem. Więcej informacji można znaleźć poniżej: Zaproszenie oraz plakat

Gorąco polecamy i zachęcamy!

O Górnictwie w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

1. grudnia 2011 roku odbyła się prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z pracownikami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W prelekcji tej uczestniczyli uczniowie gimnazjum. Prowadzący zajęcia górnicy ubrani byli w mundury galowe, aby wzbudzić ciekawość i zainteresowanie słuchaczy. Prowadzący mówili o rodzajach kopalń spotykanych na całym świecie. Omówione zostały również zasoby naturalne występujące w Polsce.

Akcja No Promil No Problem w Zielonkach

Trwa Kampania Społeczna Trzeźwa Małopolska. Gmina Zielonki zaangażowała się w akcję.

Kampania ma charakter edukacyjny. Działania profilaktyczne i promujące trzeźwość, w placówkach oświatowych polegać będą m.in. na organizowaniu zajęć z młodzieżą przy drogach, spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, marszach trzeźwości. Przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne i literackie

http://www.bezpromilowo.zielonki.pl/main/

Wizyty studyjne studentów AGH

W maju 2011 wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie organizowaliśmy wizyty studyjne dla studentów Inżynierii Środowiska w ramach projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS