Edukacja ekologiczna

Pragniemy pochwalić się, że pozyskaliśmy kolejny grant, tym razem w wysokości 15 tyś zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na II etapowy projekt ekologiczny. I etap realizowany będzie od lutego do czerwca w gimnazjach z terenu gminy, a drugi etap od września do grudnia obejmie młodzież szkół podstawowych. Tematem projektu jest gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Świat z plastiku

We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Świat z Plastiku”, skierowany do Gimnazjalistów, realizowany w ramach konkursu grantowego „Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach to oszczędność energii i zasobów naturalnych”, finansowanego przez Fundację PlasticsEurope Polska, w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

ALKOAUTO - przekonaj się osobiście

Tematyką projektu jest bezpieczeństwo na drogach ze szczególnym uwzględnieniem problemu nietrzeźwości młodych kierowców. Pokazujemy naszym rówieśnikom – młodym kierowcom jak wielkim zagrożeniem jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Konkurs dla uczniów "Przybij piątkę!"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej organizuje konkurs na eseje, prezentacje lub fotoreportaże. Na zwycięzców czekają aparaty fotograficzne i wycieczka do Brukseli. W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Prace powinny dotyczyć zmian, jakie zaszły w Polsce od upadku komunizmu. Prace można przesyłać do 20 października 2009.

Więcej informacji: www.ec.europa.eu

Akademia Mistrzów III

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów III”

Intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych dla 16 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 8 świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zielonki. W programie wzięło udział 709 dzieci  z całej małopolski, 405 uczestnicząc  w programie „Archezja”, 158 w programie „Saper” oraz 146 w programie „Archipelag Skarbów”.

Nasz nowy projekt

Informujemy, że przygotowany przez Karolinę Gubałę i jej zespół projekt "Alkoauto - przekonaj się osobiście", uzyskał finansowanie w wysokości 4.696,16 EUR z Narodowej Agencji Programu "Młodzież w Działaniu". Niebawem więcej o projekcie na naszych stronach.

Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki

W projekcie zorganizowanym dla młodzieży szkół podstawowych i oddzielnie szkół gimnazjalnych, przedstawiliśmy problemy gospodarowania gminnymi zasobami wody i jej używaniem w codziennym życiu, jak również problemy świata związane z niedoborem wody pitnej i jej zużyciem w przemyśle.

Poprzez cykl zajęć warsztatowych (budowa makiet oczyszczalni ścieków), szkoleniowych prowadzonych przez studentów Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej i wycieczek studyjnych m.in. na krakowskie obiekty Zakładu Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków, młodzież z pewnością wzbogaciła swoje pojęcie o wodzie jako bogactwie przyrody, miała okazję zweryfikować swój stosunek do jej zużycia i użytkowania najzwyklejszego systemu kanalizacji sanitarnej, czym wsparliśmy codzienne działania prowadzone w tym kierunku przez samorząd gminy Zielonki w celu ochrony tamtejszych zlewni rzek.

Dofinansowanie projektu

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez nasze Stowarzyszenie wniosek pn.: "Małopolska Akademia Mistrzów III" uzyskał dofinansowanie w wysokości 28.000 zł w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. O dwóch poprzednich edycjach projektu przeczytać można w naszych raportach rocznych z lat 2008 i 2007.

Dobre Rady na Plastikowe Odpady

Celem projektu było zainicjowanie działań edukacyjnych mających budować świadomość ekologiczną młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Zielonki. Nawiązując współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (studenci specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych) przeprowadziliśmy akcję edukacyjną we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy. Dwu etapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktywnych warsztatów szkoleniowych w każdej z klas, następnie szkoły wyłoniły swoje kilkuosobowe reprezentacje, aby odwiedzić Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznając się z wzorcową gospodarką odpadami.

Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa

Celem projektu było zachowanie zasobów kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach zwyczajowych - jak również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej, poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak również folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechnione zostaną, m.in. do najważniejszych muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli wybranych mediów.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS