Non omnis moriar - Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki

Nasz nowy projekt, na którego wykonanie zdobyliśmy dofinansowanie Samorządu Województwa Małopolskiego. 

Zadanie polega na opracowaniu i skatalogowaniu w formie papierowej i elektronicznej zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic i pamiątkowych tablic znajdujących się na terenie gminy Zielonki.Pomnik jest ostatnim nośnikiem informacji o człowieku, który pod nim spoczywa. Ze starych zabytkowych tablic można czerpać wiedzę o historii regionu. Z pozoru błahe detale, np. rodzaj kamienia lub kształt wykutej czcionki, czy zdobienia, mogą być źródłem wiedzy. Porównując nagrobki, można się dowiedzieć m.in. o stopniu analfabetyzmu, czy panującej niegdyś modzie. Uczestnicy zadania sporządzą dokumentację prac (fotograficzną i inwentaryzacyjną) oraz dokonają konsultacji historyczno-archiwalnych. Efekty swojej pracy oprócz zamieszczenia na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Zielonkach w zakładce Izba Regionalna, przedstawią w czasie wygłoszonych dwóch prelekcji w: Zespole Szkół w Zielonkach oraz w Zespole Szkół w Korzkwi.
Zachętą młodzieży do dbania i odwiedzania starych zapomnianych mogił, będzie gra terenowa - lekcja historii „na żywo”. Nasza przeszłość - piękna, ale i bolesna wymaga od nas, aby się nią chwalić, a przede wszystkim, aby o nią dbać. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac fotograficznych uczestników projektu zorganizowana w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz podsumowujące spotkanie, wraz z prezentacją zakładki Izby Regionalnej na stronie internetowej biblioteki.

Więcej o projekcie: