O nas

logo srgz

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki założone zostało w 2001 roku na bazie nieformalnej grupy młodych ludzi realizujących wcześniej lokalne akcje społeczne. Jego siedzibą jest miejscowość Zielonki k/Krakowa.

Czytaj dalej

 

21 lat działalności –

to doświadczenie naszego Stowarzyszenia

Nie zatrudniamy

etatowych pracowników.

Działalność opieramy na społecznej pracy:

 • zarządu,

 • pomysłodawców projektów,

 • wolontariuszy.

Nie prowadzimy

działalności gospodarczej.

Od 2005 roku jesteśmy (OPP)

Organizacją Pożytku Publicznego

nr KRS 0000048345

Na terenie Gminy Zielonki jesteśmy w 2023 roku

jedyną Organizacją Pożytku Publicznego

uprawnioną do pozyskiwania

odpisu 1,5% podatku dochodowego

Zrealizowaliśmy projekty edukacyjne

o łącznej wartości 2.309.820 zł,

bez udziału finansowego beneficjentów projektów

Pozyskaliśmy granty i dotacje, krajowe i europejskie

w łącznej wysokości ponad 1.667.010 zł

Pozyskaliśmy darowizny osób prywatnych

w łącznej wysokości ponad 294.428 zł

Środki na działalność pozyskujemy z:

 • wniosków grantowych,

 • odpisów 1% podatku,

 • darowizn,

 • z niekomercyjnych usług świadczonych przez członków i sympatyków naszego stowarzyszenia

Od 2005 roku uzyskaliśmy odpisy z 1% podatku

w łącznej wysokości 485.635,05 zł.

Na tę kwotę złożyło się setki podatników,od których najmniejsza wpłata wyniosła 30 groszy, a największa ponad 11.000 zł

Regularnie wspieramy finansowo:

 • szkoły,

 • przedszkola,

 • Ochotnicze Straże Pożarne,

 • stowarzyszenia,

 • fundacje,

 • młodzieżowe zespoły artystyczne,

  którym przekazaliśmy już łącznie ponad 231.800 zł

Firmujemy zbiórki publiczne

organizowane z inicjatywy różnych nieformalnych grup mieszkańców gminy

Naszą działalność kierujemy przede wszystkim

do dzieci i młodzieży z gminy Zielonki i województwa małopolskiego.

Działalność skupiamy na obszarach tematycznych, w jakich specjalizują się nasi sympatycy.

Główne obszary naszej działalności to:

 • edukacja ekologiczna

 • edukacja kulturalna

 • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki

 • edukacja i profilaktyka uzależnień

Podejmujemy współpracę z każdymkto ma pomysł na ciekawe wydarzenie

i chciałby je zorganizować dla grupy swoich znajomych lub szerokiej rzeszy mieszkańców.

 

Audycja radiowa na temat działalności Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki
styczeń 2015 r. - radio KRK FM - 102.4 FM w Krakowie: