Narzędzia dostępności

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki założone zostało w 2001 roku na bazie nieformalnej grupy młodych ludzi realizujących wcześniej lokalne akcje społeczne. Jego siedzibą jest miejscowość Zielonki k/Krakowa.

Od stycznia 2005 roku stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Od 2003 roku prowadzi Informatyczne Centrum Edukacyjne, dostępny dla osób niepełnosprawnych ośrodek komputerowy wyposażony w 10 stanowisk, ułatwiający mieszkańcom szybki dostęp do Internetu.

Organizacja skupia wokół siebie osoby, które zawodowo lub społecznie pracują na rzecz lokalnej społeczności, kierując swoją aktywność w szczególności na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Najbardziej aktywną działalność prowadzą młodzi ludzie, którzy są autorami i inicjatorami większości projektów.

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność aktywizuje lokalną społeczność. Jego najważniejsze cele to: promocja działań edukacyjnych, kulturalnych i proekologicznych, promowanie osiągnięć społecznych, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz działań promujących gminę Zielonki.

WŁADZE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

Walne Zgromadzenie
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia
Arnold Kuźniarski – Prezes
Agnieszka Wojdała – Sekretarz
Agata Adamczuk – Wiceprezes
Jacek Pietrzyk – Wiceprezes
Maciej Trela – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna
Jarosław Raźny – Przewodniczący Komisji
Ryszard Zając – Członek Komisji
Adam Rak – Członek Komisji