Sprawozdania z działalności

2023

Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2016

Informacje ogólne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2015

Informacje ogólne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2014

Informacje ogólne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje uzupełniające do bilansu
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny (załącznik do sprawozdania merytorycznego)

2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Raport roczny

2010

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie finansowe

2009

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie finansowe

2008

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Sprawozdanie finansowe

2007

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2006

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2005

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2004

Raport roczny
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2003

Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa c.d.