Władze stowarzyszenia

WŁADZE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

Walne Zgromadzenie
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna

 

Zarząd Stowarzyszenia
Arnold Kuźniarski - Prezes
Agnieszka Wojdała - Sekretarz
Agata Adamczuk - Wiceprezes
Jacek Pietrzyk - Wiceprezes
Maciej Trela - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna
Jarosław Raźny - Przewodniczący Komisji
Ryszard Zając - Członek Komisji
Adam Rak - Członek Komisji