Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER" - II-ga edycja 2015

Projekt „Gra profilaktyczna CUDER” został pomyślany, jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Został przygotowany zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej. Dzięki szerokiemu zakresowi treści program dobrze nadaje się do roli czynnika wiążącego i podsumowującego inne elementy programu profilaktycznego szkoły. Forma gry planszowej stanowi dobrą alternatywę dla gier komputerowych wyprowadzając uczniów ze świata wirtualnego do grupy rówieśników. Pozwala na trening zachowań społecznych, jest „symulatorem życia” na planszy.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej szkole dużego mitingu z uczniami klas V i VI, podczas którego wprowadzona zostaje gra, jako sposób na spędzanie wolnego czasu poza światem wirtualnym oraz pokazane zostają sposoby na racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu. Każda klasa obecna na spotkaniu otrzymuje grę planszową i wraz z trenerem oraz wychowawcą udaje się na warsztaty praktycznego wykorzystania tego narzędzia. Integralną częścią projektu są spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów, w czasie których zwrócona zostaje uwaga na zagrożenia związane z komputerami i internetem oraz jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia. Uczestnicy spotkania otrzymują ulotkę. Pokazane zostaną również sposoby na aktywizację młodych ludzi, którzy przedkładają świat wirtualny i relacje tam nawiązywane nad związki zawierane w świecie realnym. Dodatkowo wychowawcy są instruowani przez trenerów jak w najefektywniejszy sposób wykorzystywać grę profilaktyczną w przyszłości.

 

Podczas spotkań z każdą z grup docelowych przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne połączone z badaniem poziomu zagrożeń w danej szkole i społeczności

 

Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Zdrowia w wysokości 109.000 zł oraz Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 36.300 zł.

 

Najwyższa Izba Kontroli o projekcie "CUDER" patrz: tu