Dobre Rady na Plastikowe Odpady

"Co robić ze śmieciami?"

Artykuł opublikowany w Gazecie Krakowskiej..

"Dobre rady na plastikowe odpady"

Artykuł opublikowany we Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki.

Kampania: "Dobre rady na plastikowe odpady"

Artykuł opublikowany Biuletynie Informacyjnym Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dobre Rady na Plastikowe Odpady

Celem projektu było zainicjowanie działań edukacyjnych mających budować świadomość ekologiczną młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Zielonki. Nawiązując współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (studenci specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych) przeprowadziliśmy akcję edukacyjną we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy. Dwu etapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktywnych warsztatów szkoleniowych w każdej z klas, następnie szkoły wyłoniły swoje kilkuosobowe reprezentacje, aby odwiedzić Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznając się z wzorcową gospodarką odpadami.

Subskrybuj Dobre Rady na Plastikowe Odpady