Echo IV

Dzięki dotacji fundacji MILA realizujemy IV edycję projektu edukacji ekologicznej "Environment changes human obligation ".

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych. Tematyka, to woda, recykling oraz energia. Więcej o projekcie w karcie projektu. Za nami już zajęcia w SP w Bibicach oraz w Zielonkach - zdjęcia.

 

Więcej o projekcie: