Koła gospodyń wiejskich - odnajdywanie tradycji

Projekt zakładał zakup elementu stroju ludowego charakterystycznego dla grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich zamieszkujących obszar dzisiejszej gminy Zielonki, a dokładnie haftowanych bluzek damskich szytych na miarę. Wybór wzoru haftu wykorzystanego do ozdobienia bluzek, nawiązującego do tradycyjnego zieloneckiego białego haftu angielskiego z przełomu XIX/XX w., został oparty na kwerendzie historycznych materiałów źródłowych (dokumentacja fotograficzna) i zachowanych oryginalnych strojach – eksponatach muzealnych oraz skonsultowany z etnografem. Bluzki zgodne z lokalnym wzornictwem folklorystycznym zostały przekazane członkiniom KGW Owczary i KGW „Przyjaciele Brzozówki”. Wybranie jednego elementu ubioru było wynikiem ograniczonej puli pieniędzy przewidzianej na jednego oferenta – w przyszłości Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki planuje wnioskować o przyznanie środków finansowych na zakup pozostałych części stroju. Zwieńczeniem realizacji zadania stało się spotkanie andrzejkowe KGW pn. „Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze” z udziałem gospodyń z Owczar i Brzozówki, zorganizowane przy wsparciu KGW Cianowice, którego celem było zaprezentowanie zakupionych bluzek szerszemu gronu odbiorców.