Kultura krakowska utrwalona na płótnie

Projekt zakładał wykonanie 8 prac malarskich (portrety, sceny rodzajowe) poświęconych tematyce folkloru wsi podkrakowskiej, z naciskiem na utrwalenie piękna stroju krakowskiego Krakowiaków zachodnich oraz zwyczajów i tradycji ludowych tej grupy etnograficznej.

 

Cele szczegółowe:
1. Wzrost wiedzy odbiorców projektu o dawnej kulturze ludowej regionu
podkrakowskiego.
2. Zwiększenie poczucia kulturowej tożsamości wśród mieszkańców gminy Zielonki.
3. Zwiększenie wrażliwości mieszkańców Powiatu Krakowskiego na sztukę i edukacja
w zakresie świadomości sztuki.