Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi - warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich

Projekt zakładał zaangażowanie 6 organizacji zrzeszających gospodynie wiejskie mieszkające w 4 gminach Powiatu Krakowskiego: Zielonki, Michałowice, Iwanowice i Skała w promocję regionalnej kuchni małopolskiej. W ramach wykonania zadania zorganizowany został cykl spotkań kulinarnych o charakterze warsztatowym zwieńczony galą podsumowującą, której towarzyszył konkurs na najsmaczniejszą
lokalną podkrakowską potrawę. 

 

Cele szczegółowe:
1. Wzbogacenie wiedzy uczestniczek projektu na temat tradycyjnej sztuki kulinarnej
regionu (wymienienie się przepisami na lokalne potrawy przez członkinie KGW,
dyskusje nad użytecznością poszczególnych receptur, procesem przyrządzania,
wersjami alternatywnymi tych samych dań).
2. Zwiększenie świadomości tożsamości i potrzeby kultywowania zwyczajów
zapisanych w tradycyjnej kuchni podkrakowskiej wsi.
3. Wzmocnienie społecznego i kulturowego kapitału członkiń KGW, dzięki nawiązaniu
nowych znajomości oraz przyswojeniu nowej wiedzy oraz umiejętności.