Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi - warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich

Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi - warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich

Projekt zakładał zaangażowanie 6 organizacji zrzeszających gospodynie wiejskie mieszkające w 4 gminach Powiatu Krakowskiego: Zielonki, Michałowice, Iwanowice i Skała w promocję regionalnej kuchni małopolskiej. W ramach wykonania zadania zorganizowany został cykl spotkań kulinarnych o charakterze warsztatowym zwieńczony galą podsumowującą, której towarzyszył konkurs na najsmaczniejszą
lokalną podkrakowską potrawę. 

 

Subskrybuj Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi - warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich