Uzależnieni od tlenu

Projekt jest kontynuacją organizowanych od 2015 roku kampanii o tematyce powietrznej. Każdy kolejny projekt był rozbudowywany o nową tematykę, tak, aby uczniowie klas IV-VIII przeszli pełny kurs wiedzy o atmosferze, energii i klimacie. Obecnie mamy do czynienia z kolejną grupą młodzieży, która nie brała udziału w poprzednich edycjach, gdyż byli oni wówczas uczniami nauczania wczesnoszkolnego.

 

Niniejszy projekt ma więc stanowić rozpoczęcie kolejnego 5 letniego cyklu adresowanego do stale współpracujących z nami szkół. W poprzednich latach zrealizowaliśmy 4 edycje projektu "Powietrze na wagę złota, projekt Termoaktywni, w ramach, którego wypracowano scenariusze spotkań edukacyjnych, zbudowano cztery makiety domów, z użyciem różnych materiałów budowlanych, zakupiono kamerę termowizyjną, projekt "Energetyczny oddech" traktujący o racjonalnym wykorzystywaniu energii cieplnej i elektrycznej. Obecnie realizując niniejszy projekt omawiamy skład powietrza zwracając szczególną uwagę na zachowanie równowagi w tym składzie

 

Informacja o projekcie na stronie Starostwa Powiatowego w Krakowie: https://powiat.krakow.pl. (Dostęp 30.06.2021 20:13: pdf).

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

 

 

Więcej o projekcie: