Jak przekazać 1,5% podatku?

1. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)
Druk deklaracji zawiera dwa pola, które są niezbędne, aby przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: - numer organizacji w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), - przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku.

Po wyliczeniu, ile podatku będziesz mieć do zapłacenia w tym roku, wpisz numer pod jakim Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli: KRS 0000048345.

Wpisz także kwotę, którą chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z wyliczonego zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje (np. wskazać konkretny cel przeznaczenia środków). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane naszemu stowarzyszeniu przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot wraz z Twoimi danymi osobowymi (imię, nazwisko oraz adres), o ile wyrazisz na to zgodę.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych naszego stowarzyszenia. Błąd, szczególnie w numerze KRS, spowoduje że urząd skarbowy nie przekaże pieniędzy, a korekta danych może okazać się niemożliwa.

2. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek Wniosek o przekazanie 1,5% zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy: - w terminie złożysz zeznanie podatkowe lub jego korektę, pod warunkiem, że korekta zostanie złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych; termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 2 maja (dla pozostałych podatników), - zapłacisz w pełnej wysokości należny podatek; najlepiej, gdy uczynisz to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 2 maja). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, możesz zapłacić podatek później (z odsetkami): masz na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Pieniądze - 1,5% należnego podatku - na konto naszego stowarzyszenia w terminie do 31 lipca przekaże urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Jeśli błędnie zawyżysz swój podatek (i tym samym zadeklarujesz „za duży” 1,5%), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien Ci zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli 1,5% został już przekazany) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma Tobie zwrócić.