1/RPO/2016 Hybrydowa gra edukacyjna

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Hybrydowa gra edukacyjna; w ramach programu RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, zwracamy się z prośbą do instytucji naukowo-badawczych

o przedstawienie oferty cenowej i koncepcyjnej na opracowanie hybrydowej gry edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego realizowanego z poziomu gospodarstwa domowego w kontekście relacji ekologiczno-ekonomiczno-społecznych.

 

Szerszy zakres zadania w załączonym zapytaniu ofertowym.

 

Data publikacji zapytania 2016-01-14

Data publikacji protokołu 2016--01-21