Akademia Mistrzów I

Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowaliśmy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizowaliśmy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego.

Pierwszym etapem Akademii Mistrzów był obóz przetrwania, który miał zadanie wytypować osoby, o cechach i predyspozycjach potrzebnych do późniejszej pracy jako liderzy środowiskowi, tytułowi „mistrzowie”.

Wykorzystaliśmy specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, na bazie utworzonego plenerowego ośrodka edukacyjnego już czwarty rok z rzędu pracowaliśmy z młodzieżą. Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązywały do prehistorii, poruszały jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.

Bazując na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budowali z nich symboliczny pra-dom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizowały narzędzia z pradziejów.

Podczas zajęć wyszukiwaliśmy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dawaliśmy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.

Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone były z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć.

Na zlecenie Radia Kraków przygotowany został reportaż z realizacji projektu „Akademia mistrzów”, który został wyemitowany na radiowej antenie.

Następnym spotkaniem Akademii Mistrzów było szkolenie z zakresu programu profilaktycznego "Archezja". Wykorzystując specyfikę i piękno miejsca, powstał program profilaktyczny. Zajęcia wraz z ćwiczeniami i warsztatami są podróżą filozoficzną w czasie i przestrzeni, która wymusza przemyślenia o istocie człowieczeństwa. Podkreśla wagę podejmowanych decyzji w życiu człowieka, a także integruje grupę i niejako przy okazji rozbudza zainteresowania oraz podpowiada sposoby na twórcze spędzanie wolnego czasu.

Kolejnym spotkaniem w projekcie „Akademia Mistrzów” było szkolenie z zakresu programu profilaktycznego „Saper”. Program ten daje podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie, dlatego tak ważnym jest nauczenie przyszłych „mistrzów” tych ważnych elementów. Program Saper został napisany z takim rozumieniem profilaktyki społecznej, w którym chcemy wspierać czynniki chroniące i minimalizować wpływ czynników ryzyka. Dlatego cykl zajęć zintegrował grupę, dał podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów bezpośrednio dotyczących funkcjonowania klasy jako grupy, a w końcu nauczył, jak radzić sobie z własną złością i agresją.

W ramach projektu odbył się również kurs wychowawców kolonijnych; nauka prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.

w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.

Galeria zdjęć

Więcej o projekcie: