Wesprzyj nas

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1,5% podatku dochodowego w roku 2023. Zdecydujmy razem na co przeznaczymy te pieniądze !!

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki (KRS 0000048345) od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP), a w 2023 roku jesteśmy jedyną organizacją z siedzibą na terenie Gminy Zielonki uprawnioną do przyjmowania odpisów 1,5% podatku dochodowego za rok 2022.  https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 

Dzięki wpłatom 1,5% i hojności darczyńców prywatnych, realizujemy projekty, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku od podstawówki do studentów włącznie.

Gorąco zachęcamy do zamiany Państwa podatku na uśmiechy naszych dzieciaków i młodzieży.

 

Jak to zrobić?

To bardzo proste. Nie trzeba wpłacać żadnych pieniędzy na konto. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS 0000048345 oraz wyliczoną kwotę 1,5% (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół). Pieniądze przeleje na nasze konto urząd skarbowy. 1,5% mogą także przekazywać osoby płacące podatek liniowy.

Osoby, za które zeznania podatkowe składa pracodawca lub ZUS, mogą poinformować te instytucje, że chcą swoje zeznanie podatkowe złożyć same. Wówczas będzie możliwość przekazania nam 1,5% podatku.

 

Program komputerowy do rozliczania PIT-ów

Dla Państwa wygody dedykujemy darmowe programy do wypełniania PIT-ów. Dzięki niemu wypełnienie zeznania podatkowego okaże się banalnie proste, a przy okazji wesprzecie Państwo nasze działania. Wystarczy kliknąć na jeden z poniższych bannerów:

 

Pobierz jeden z poniższych programów lub rozlicz on-line:

 

Program e-pity:

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2021-2023 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Program PITax.pl:

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

Program PITax Copyright 2012-2023 PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o.

 

Dla emerytów i rencistów:

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1,5% podatku. Co ważne, nie muszą samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego, a rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS. 

Wcześniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS. Teraz wystarczy tylko do 30 kwietnia złożyć do właściwego miejscowo urzędu skarbowego oświadczenie na formularzu PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1,5% podatku.

W formularzu PIT-OP wskazuje się jedną organizację pożytku publicznego, podając jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w naszym przypadku nr KRS 0000048345. Oświadczenie jest równoznaczne z wnioskiem o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz zgodą na jego przekazanie.

 

Na co przeznaczacie Państwo swój 1,5% ?

Środki otrzymane od Państwa z 1,5% przekazujemy w całości na edukację dzieci i młodzieży.

Wszelkie koszty administracyjne pokrywamy ze środków odrębnie pozyskanych z grantów i od sponsorów.

Pozyskane pieniądze pomnażamy, startując w rozmaitych konkursach grantowych i dotacyjnych, pozyskujemy prywatnych sponsorów i wykonujemy działalność odpłatną. Np. w latach 2005-2021 roku pieniądze pozyskane w ramach 1,5% pomnożyliśmy CZTERNASTOKROTNIE !!!

 

W 2023 roku otrzymane pieniądze zamierzamy przeznaczyć m.in. na:

1. konkretne cele wskazane przez Państwa w PIT-ach;

2. na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży;

3. na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie młodzież;

4. na wkład własny do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację naszych projektów. Więcej o zrealizowanych przez nas projektach w zakładce PROJEKTY

Motywem przewodnim działania naszego stowarzyszenia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz pokazywanie im konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi.

Nasze projekty z założenia skierowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich. Od Waszych wpłat zależy, ilu uczniów będziemy mogli zaprosić do naszych projektów w kolejnym roku szkolnym i ile dzieci niepełnosprawnych zamiast tkwić bezczynnie w domach będzie mogło pod fachową opieką uczyć się i bawić ze swoimi rówieśnikami.

 

Za każdy 1,5% bardzo serdecznie dziękujemy! Prosimy również o zachęcenie Państwa rodziny, znajomych i przyjaciół do wspierania naszych działań.