Akademia Mistrzów III

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów III”

Intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych dla 16 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 8 świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zielonki. W programie wzięło udział 709 dzieci  z całej małopolski, 405 uczestnicząc  w programie „Archezja”, 158 w programie „Saper” oraz 146 w programie „Archipelag Skarbów”. Wyłoniono  liderów grupowych wśród uczestników zajęć „Archezji”. Poszerzone zostały oferty świetlic środowiskowych o program „Saper”. Dodatkowo w programie NOE realizowanym jako pokazowy, wzięło udział 150 uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich.

Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowujemy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.

Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.

Bazując na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pra-dom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizują narzędzia z pradziejów.

Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.

Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć.

Do pobrania plik audio 
Budżet projektu 39.300 zł. Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 28.000 zł.

Więcej o projekcie: