Energia z Kosza

Ekologiczny projekt edukacyjny

We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, sześcioma samorządami gminnymi oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), współrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Energia z Kosza”.

Zainicjowane zostały działania edukacyjne skierowane do uczniów gimnazjów znajdujących się na terenie 6 gmin objętych obszarem działania i współpracujących z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Zadanie miało na celu przedstawienie zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów, jako jednego z elementów racjonalnej gospodarki odpadami.

Uczniowie z 32 klas wzięli udział w 3 h warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Grupy Naukowej Pro Futuro działającej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającej m.in. doktorantów inżynierii środowiska. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z sytuacją w gospodarce odpadami w ujęciu globalnym jak i lokalnym. Podzieleni na grupy uczestniczyli w dyskusji, przedstawiając argumenty za i przeciw poszczególnym rozwiązaniom w sferze gospodarki odpadami. Argumenty formułowali na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego zajęcia.

W ramach projektu odbyły się zajęcia terenowe, w których wzięli udział przedstawiciele każdej ze szkół. Odwiedzili oni m.in. zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego MPO w Krakowie, jako przykład firmy przetwarzającej odpady na paliwo alternatywne. Zajęcia odbyły się również w elektrociepłowni w Krakowie, gdzie 15% spalanego paliwa to odpady przetworzone na paliwo alternatywne.

Efektem projektu było zracjonalizowanie podejścia do tematu spalarni odpadów komunalnych. Przedstawienie sytuacji, w których odpady spalane są np. przy produkcji ciepła i energii elektrycznej ukazało młodzieży, iż możliwość odzysku energii z odpadów w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska jest rozwiązaniem korzystnym, podkreślającym jednak, iż na pierwszym miejscu należy stawiać ograniczanie powstawania odpadów oraz ich recykling.

Koszt udziału w projekcie leżący po stronie naszego stowarzyszenia to kwota 4.240 zł. Wartość całkowita projektu to suma 26.481,39 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w wysokości 20.033,15 zł dla Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

Więcej o projekcie: