Osada z pradziejów

Projekt edukacyjny opracowany i przeprowadzony został w oparciu o formułę programu profilaktycznego uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej.

Pierwsze kroi w kierunku tego projektu poczyniliśmy już wcześniej. Przy współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa z udziałem pedagoga, psychologa, aktora, filozofa, księdza, opracowaliśmy scenariusze zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Jego motywem przewodnim było pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi. Zrealizowaliśmy go w plenerze, w rekonstruowanej wiosce z pradziejów w Ojcowie, w fascynującej scenerii poruszającej emocje. Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązywały do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego, niosąc również cel edukacyjny (biologia, historia, geografia) płynnie wkomponowany w formę warsztatową.

Podczas zajęć wyszukiwaliśmy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dawaliśmy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.

Formuła programu profilaktycznego realizowanego w plenerze poprzez wyznaczanie zadań uczestnikom i późniejsze dyskusje nad osiągniętymi rezultatami, sprawdziła się. Treści profilaktyczne przekazywane w poruszających emocje okolicznościach, zapadały głęboko w pamięć uczestników, dyskusje na poruszane tematy ciągnęły się jeszcze w autokarach po zakończeniu zajęć. Spotykaliśmy się z niezwykle ciepłą oceną zajęć ze strony uczestników, co umacnia w nas przekonanie o wysokiej wartości przygotowanego programu edukacyjnego. Należy również podkreślić integrację, jaka następuje w grupach podczas zajęć, a także praktyczne pokazanie naturalnych sposobów na poprawienie nastroju.

Ponadto, dzięki temu projektowi udało nam się  zrealizować nasze bezpośrednie cele. Pokazaliśmy młodym ludziom aktywne, twórcze i produktywne formy spędzania wolnego czasu, sposoby wykorzystania pozytywnego potencjału młodych ludzi. Przedstawiliśmy zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu i narkotyków i jednocześnie zobrazowaliśmy sposoby  tworzenia i korzystania z grup wsparcia. Uznaliśmy, że koniecznym do zasygnalizowania był również problem nowych uzależnień (komputera, telefonu komórkowego oraz Internetu).

Cieszy nas fakt iż mamy udział w rozwoju umiejętności interpersonalnych, nauce metod radzenia sobie w kryzysach życiowych, wspieraniu liderów młodzieżowych. Daje nam to dużo energii i staje się motorem napędzającym nas do działania. Nie bez znaczenia jest także fakt ogromnego zainteresowania uczestników życiem ludzi w okresie neolitu, relacjami między ludźmi oraz przyrodą. W zajęciach, w ramach projektu wzięło udział 318 osób, głównie uczniów gimnazjum i wychowanków świetlic środowiskowych oraz 23 osoby dorosłe – opiekunowie i wychowawcy. Większość z młodych uczestników zajęć deklarowała chęć kontynuacji zajęć. Wiele osób umawiało się na kolejne spotkania na wiosnę.

Więcej o projekcie: