Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert 2018

Cykl koncertowy BGST 2018

Kierujemy do Państwa kolejną edycję cyklu koncertowego promującego młodych, utalentowanych
artystów muzyków – uczniów szkół muzycznych, studentów, absolwentów.

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że pozyskaliśmy 10.000 zł z budżetu Samorządu Województwa
Małopolskiego na koncerty z naszego cyklu „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”.
Koncerty łączą muzykę z poezją twórców literatury polskiej. Koncerty łączą mistrzów z młodymi
wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora,
tancerza, itp. Nasz cykl zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych
i odważnych ujęciach premiery spektakli muzyczno-tanecznych. Pozwalamy im zadebiutować,
poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie nauki i poznać nowe sposoby pracy
zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych
artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotowywać młodych do zawodowej pracy
artystycznej.

 

Koncerty mistrzów z młodymi wykonawcami: uczniami szkół muzycznych, studentami i doktorantami
Akademii Muzycznych Polski, wprowadza młodych adeptów w profesjonalny świat sztuki i zawód
muzyka. W trakcie studiów, jak również po ich ukończeniu nikt się młodymi artystami nie zajmuje,
nikt nie uczy zachowania na scenie, opanowania tremy scenicznej, pisania poprawnej notki
artystycznej do programów koncertowych, dopasowania odpowiedniego stroju do sali koncertowej,
czy wnętrza, w którym koncert się odbywa. Koncerty te służą między innymi temu celowi.
Adresatami koncertów jest bardzo szerokie grono słuchaczy, których nie stać finansowo na zakup
biletu np. do Filharmonii, Teatru, Opery itp., ponieważ wstęp na te koncerty jest bezpłatny. Na
koncertach, które istnieją nieprzerwanie od 1996 roku publiczność to młodzi słuchacze, szczególnie
koledzy wykonawców, ich rodziny, pedagodzy, emeryci, ale również turyści z Polski i zagranicy, którzy
mają okazję do podziwiania wspaniałych miejsc muzealnych, barokowych kościołów, czy elitarnych
salonów. Łączenie wielu sztuk razem jak np. muzyki klasycznej z tańcem współczesnym przyciąga
dodatkowo nową młodą publiczność, gdyż taniec przeżywa obecnie swój wielki renesans i cieszy się
dużą popularnością.

 

Program koncertów – sukcesywnie uzupełniamy o kolejno organizowane koncerty