Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu „eko”, ale baliście się zapytać - edycja 2020

Projekt „Ekospołeczni” był przede wszystkim ukierunkowany na integrację mieszkańców gminy. Tematem przewodnim, wokół którego mieszkańcy podejmowali wspólne działania była ekologia. Rozmaite warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania integracyjne podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania i nauki różnych aspektów dbania o środowisko naturalne były doskonałym przyczynkiem do poznawania swoich gminnych sąsiadów. Budowanie społeczności wokół ważnego dla każdego z mieszkańców tematu jakim jest ekologia jest powszechnie znanym mechanizmem. Autorom projektu zależało jednak nie tylko na „akcyjnym zrywie” wokół planowanych w projekcie działań, ale realnym podniesieniu poziomu kapitału społecznego bezpośrednio wśród biorących udział w projekcie mieszkańców oraz pośrednio wśród pozostałych mieszkańców gminy. W związku z tym wypracowane w ramach projektu scenariusze prowadzenia zajęć, trasy rowerowe i ploggingowe, a także powstałe ekoparki w Pękowicach i Zielonkach są dostępne dla mieszkańców również po zakończeniu działań projektowych.

 

W trakcie trwania projektu, zaangażowaną grupą w działaniach stanowili również przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorców z terenu gminy Zielonki. Zmiana przyzwyczajeń po stronie przedsiębiorców, którzy mogą kształtować zachowania konsumenckie swoich klientów była bardzo ważnym elementem zaangażowania różnych stron w rozwiązanie wspólnego problemu związanego z nadmierną produkcją śmieci, zanieczyszczeniem powietrza etc.

 

Ważną wartością przyświecającą działaniom projektowym było uświadomienie jego uczestnikom, że współpraca i zaufanie, czy szerzej kapitał społeczny – jest fundamentem na którym pojedyncze jednostki rzeczywiście mogą przeciwdziałać złożonym problemom i realnie polepszać jakość życia całej społeczności.

 

Więcej o projekcie: