Podsumowanie projektu „Termoaktywni”

Twój dom może lepiej współpracować z naturą. Takim hasłem posługiwali się nasi współpracownicy ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa oraz Koła Naukowego BOZONz Akademii Górniczo-Hutniczej, prowadząc setki godzin zajęć w małopolskich szkołach.To wszystko w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.”Termoaktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie oraz gmin Zielonki, Wielka Wieś,Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczycei gminy Mszana Dolna.

 

Sztandarowy program Ministra Środowiska pn. „Czyste Powietrze” oraz Uchwała "antysmogowa" Sejmiku Województwa Małopolskiego kojarzone są przez większość mieszkańców jako akcja wymiany pieców. Sama wymiana źródła ciepła to nie jedyny cel programu. Dlatego postanowiliśmy zwrócić uwagę dzieci i dorosłych na kwestię zapotrzebowania na energię cieplną. W budynkach mieszkalnych związane jest to głównie z kwestią zimowego ogrzewania, którego efektywność istotnie zależy od izolacyjności cieplnej i wilgotnościowej budynku. Pokazywaliśmy, iż termomodernizacja to nie tylko odnowienie elewacji, ale przede wszystkim osuszenie ścian i fundamentów, prawidłowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja elementów wystających jak balkony i tarasy, a także docieplenie strychów i piwnic. Nasze działanie podyktowane było obserwacją reakcji ludności na audyty energetyczne wykonywane na potrzeby dotacji do wymiany źródeł ogrzewania. Reakcje te pokazują istotną skalę niezrozumienia polityki środowiskowej państwa i województwa. Chcemy przekazywać przesłanie, iż celem nie jest spalanie gazu ziemnego z wnioskowaniem o dopłaty do rachunków, ale celem jest efektywne wykorzystywanie źródeł energii przy jednoczesnym ich oszczędnym zużyciu.

 

Zatrzymując się na kilka minut przy stoisku edukacyjnym, uczestnicy lokalnych eventów moglizrozumieć jak istotnym dla środowiska i budżetu domowego jest właściwe wykonanie izolacji cieplnej i wilgotnościowej budynku. W ramach zadania powstały makiety domów, wykonane z różnych materiałów. Przenikanie ciepła wzmacniane było grzałką elektryczną zamontowaną wewnątrz makiety,a schładzanie otoczenia odbywało się przy użyciu ciekłego azotu.Wszystkie te działania bacznie można było obserwować przez kamerę termowizyjną, która uwidaczniała wszelkie mankamenty przygotowanych modeli. Tym sposobem chcieliśmy zachęcić mieszkańców małopolski do świadomego korzystania z energii nie tylko zimą, ale także latem, gdy coraz więcej domów w celu zapewnienia komfortu cieplnego wyposażanych jest w instalacje chłodzące, potocznie zwane klimatyzacjami.

 

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za miłe przyjęcie, a uczestnikom lokalnych imprez za zainteresowanie naszym stoiskiem i dobre słowo.

 

    

 

 

WFOSIGW Kraków 

Więcej o projekcie: