Powietrze na wagę złota 2

Projekt "Powietrze na wagę złota 2" stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (Akademii Górniczo-Hutniczej), w ramach której w 2016 roku powstała sieć monitorująca zanieczyszczenie powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś. W obecnej edycji we współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zaplanowaliśmy m.in. audyt poprawności działania czujników na urządzeniach wzorcujących. W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami dla szkół z zakresu zjawisk fizycznych w atmosferze, opracowaliśmy 5 scenariuszy filmów edukacyjnych wraz z ich realizacją. Poprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne w szkołach na terenie gminy Zielonki, gdzie przedstawiane będą wyniki i problematyka z zakresu metod pomiarowych jakości powietrza, wzbogacając zakres programowy zajęć z fizyki (2 godziny lekcyjne w 2 grupach w 5 szkołach, sumarycznie 20 godzin lekcyjnych). Przygotowane filmy pozwalają na poszerzenie przedstawianych  doświadczeń o te, których przeprowadzenie w warunkach szkolnych byłoby niemożliwe. Zajęcia poza wartością edukacyjną poszerzają świadomość młodego pokolenia jak ważne jest dbanie o otaczające nas powietrze, którym wszyscy oddychamy. Materiały wypracowane w projekcie służą nam do dalszych edukacyjnych działań statutowych stowarzyszenia.

Więcej o projekcie: