Biblioteka Historyczna Gminy Zielonki – tom IV

W ramach projektu realizowanego z inicjatywy i pod przewodnictwem Biblioteki Publicznej w Zielonkach, drukiem ukazała się publikacja zatytułowana „Dziedzictwo gminy Zielonki - perspektywa młodych badaczek”. Jest to zbiór 5 artykułów autorstwa Katarzyny Puły, Pauliny Knapik-Lizak, Anny Mitki, Joanny Michalskiej oraz Anny Kawy-Olszewskiej pod redakcją historyka Jana Bulaka. Innowacyjność tomu IV polega na podjęciu tematu, który do tej pory nie był przedmiotem zainteresowania naukowego, czyli naświetlenia historii funkcjonujących w gminie Zielonki instytucji mających wpływ na utrwalanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym oraz znaczenie w pielęgnacji miejscowych tradycji i zwyczajów. 1. obraz szkoły podstawowej w Zielonkach od lat dwudziestolecia międzywojennego do powojennej rzeczywistości PRL-u; 2. rozwój instytucji biblioteki na terenie gminy Zielonki w dwóch ostatnich stuleciach; 3. gminna biblioteka publiczna jako ośrodek aktywizacji, współdziałania i integrowania społeczności lokalnej w l.2006-2010; 4. Izba Regionalna gminy Zielonki; 5. projekt zagospodarowania fragmentu terenu dworskiego w Garlicy Murowanej jako ogrodu dydaktycznego.