"Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji" edycja 2022

W ramach projektu wytworzone zostały elementy damskiego stroju krakowskiego w postaci gorsetów z charakterystycznymi haftowanymi elementami zdobniczymi, składającymi się na tzw. "wzór od Zielonek". Dobór wzoru haftu, który znalazł się na gorsetach został poprzedzony przeprowadzeniem kwerendy materiałów historycznych i etnograficznych dotyczących ornamentyki pojawiającej się na kobiecych strojach krakowskich grupy etnograficznej tzw. Krakowiaków Zachodnich, typowych dla obszaru dzisiejszej gminy Zielonki. Gorsety wykonane zostały zgodnie z lokalnym zdobnictwem folklorystycznym. Gorsety sporządzone z niebieskiego i granatowego sukna ozdobiono kolorowym haftem płaskim, cieniowanym w motywy kwiatowe, gdzie centralną część zajmuje róża wraz taśmami pasmanteryjnymi w kolorze złotym i srebrnym. Panie z KGW w Garlicy Murowanej, które angażują się w uroczystości państwowe i religijne czy wydarzenia kulturalne, zakładając stroje krakowskie (dotąd każdorazowo wypożyczane z Izby Regionalnej w Zielonkach), będą miały możliwość promowania piękna historycznego damskiego ubioru z rejonu Zielonek na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.