Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami IV

Edukacja ekologiczna to ciągły proces mający na celu wywoływanie zmian postaw społecznych. Celem czwartej edycji projektu jest promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów, a w przypadku ich powstania także ponownego użycia. Postępujący rozwój powoduje generowanie co raz większej ilości odpadów. W ramach spotkań z uczniami szkół podstawowych w gminie Zielonki będziemy pokazywać jak codziennym zachowaniem możemy oszczędzać zasoby natury i żyć w sposób zrównoważony.

 

Projekt realizowany przy wsparciu Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, finansowany przez Gminę Zielonki.