Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy – rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i zawody, promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki

Przedmiotem zadania publicznego było zorganizowanie plenerowej imprezy integracyjnej w dniu 14 lipca 2018 r. przy współudziale 3 Sołectw (trójprzymierze): Wola Zachariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna.

Projekt obejmował zorganizowanie pokazów i warsztatów w wydzielonych stoiskach i sektorach promujących rękodzieło, tradycje ludowe, zapomniane i ginące zawody, lokalnych artystów (połączenie nowoczesności z tradycją - malarstwo), specjały regionalnej kuchni – degustacja przysmaków Małopolski, jarmark produktów ekologicznych wytwarzanych na wsi.

 

Więcej o projekcie: