Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert 2019

Cykl koncertowy BGST 2019

Kierujemy do Państwa kolejną edycję cyklu koncertowego promującego młodych, utalentowanych artystów muzyków – uczniów szkół muzycznych, studentów, absolwentów.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że pozyskaliśmy 19.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego na koncerty z naszego cyklu „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”.

Koncerty łączą muzykę z poezją twórców literatury polskiej, łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, tancerza, itp. Nasz cykl zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery spektakli muzyczno-tanecznych. Pozwalamyim zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie nauki i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotowywać młodych do zawodowej pracy artystycznej.

Koncerty mistrzów z młodymi wykonawcami: uczniami szkół muzycznych, studentami i doktorantami Akademii Muzycznych Polski, wprowadza młodych adeptów w profesjonalny świat sztuki i zawód muzyka. W trakcie studiów, jak również po ich ukończeniu nikt się młodymi artystami nie zajmuje, nikt nie uczy zachowania na scenie, opanowania tremy scenicznej, pisania poprawnej notki artystycznej do programów koncertowych, dopasowania odpowiedniego stroju do sali koncertowej, czy wnętrza, w którym koncert się odbywa. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Na koncertach, które istnieją nieprzerwanie od 1996 roku publiczność to młodzi słuchacze, szczególnie koledzy wykonawców, ich rodziny, pedagodzy, emeryci, ale również turyści z Polski i zagranicy, którzy mają okazję do podziwiania wspaniałych miejsc muzealnych, barokowych kościołów, czy elitarnych salonów.

 

Program koncertów – sukcesywnie uzupełniamy o kolejno organizowane koncerty