Herb gminy Zielonki

Herb Gminy Zielonki

Blazon, czyli opis językiem heraldycznym W polu zielonym dwie kosy srebrne osadzone na sztorc na okutej części drzewca złotego, w krzyż skośny; nad nim godło Syrokomla srebrne; po prawej i po lewej po jednej koronie złotej.

Znaczenie symboliczne: Barwa zielona wiąże się z nazwą gminy Zielonki. Ponadto upamiętnia tradycje rolnicze gminy. Kosy osadzone na sztorc na drzewcu symbolizują wolę walki w obronie niepodległości i całości Rzeczpospolitej. Przypominają, że w Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstaniach narodowych wzięli udział kosynierzy, czyli chłopi z takim orężem oraz upamiętniają fakt, że wojsko Tadeusza Kościuszki przez pewien czas stacjonowało na terenach Gminy Zielonki. Godło Syrokomla upamiętnia ród Syrokomlów - budowniczych i pierwszych właścicieli (1352 - 1486) zamku w Korzkwi, skąd głowa rodu Mikołaj Zaklika Korzekwicki ruszył na bitwę pod Grunwaldem (1410) na czele chorągwi, pod którą walczyli wszyscy rycerze z rodu Syrokomlów. Złote korony symbolizują fakt, że część Gminy Zielonki należała do dóbr królewskich i dóbr kapitulnych. Korona była atrybutem króla, a trzy korony były godłem Kapituły Krakowskiej.