XIV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych, 12.01.2014