Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa

Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa

W dniu 30 października 2012 r. zawarliśmy umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie nowego projektu, któremu nadaliśmy nazwę „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa” w ramach Osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest on naturalną kontynuacją naszego projektu, zakończonego w połowie 2012 roku pn. „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa (KPK) poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla uczniów”.

Strony

Subskrybuj Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa