Młodzi artyści w Krakowie

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „MŁODZI ARTYŚCI W KRAKOWIE” (3-5.09.2013)

WSTĘP WOLNY

Już po raz trzynasty odbędzie się w Krakowie międzynarodowy festiwal organizowany przez prof. Bogumiłę Gizbert-Studnicką (dyrektora artystycznego), na którym jak co roku będziemy mieli okazję posłuchać muzyki w wykonaniu młodych, utalentowanych artystów z kraju i z zagranicy.

Zapraszamy na koncerty

PROGRAM CYKLU KONCERTÓW w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu „Młodzi Artyści w Krakowie”

WSTĘP WOLNY

Prace konkursowe

Od dziś (10.06.2013) do końca czerwca w Bibliotece Publicznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17a można oglądać prace konkursowe przygotowane przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gmin Zabierzów, Igołomia-Wawrzeńczyce i Zielonki, w ramach projektu edukacji Ekologicznej Błyszczę Przykładem Oszczędzam Wodę. Zadaniem uczniów było zbudowanie makiety oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem surowców wtórnych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco.

Błyszczę Przykładem

W ramach projektu Błyszczę Przykładem Oszczędzam Wodę odwiedziliśmy blisko 100 klas w szkołach podstawowych z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa. Przypominamy uczniom i nauczycielom klas IV-VI o zbliżającym się terminie (30 maja) zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych.

Zaproszenie na koncerty

PROGRAM CYKLU KONCERTÓW „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2013.

WSTĘP WOLNY

10 lipca (środa) 2013 r. godz. 19.00

Kraków, Galeria Austriackiego Instytutu Generalnego, ul.Cybulskiego 9

Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert - edycja 2013

Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany był przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które będzie nas aktywnie wspierać w tegorocznej edycji.

Pozyskaliśmy granty na kolejne projekty edukacyjne

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację w 2013 roku kolejnych projektów edukacyjnych na łączną sumę 30.000 zł. Są to projekty „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” oraz XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”  (10 tys) oraz „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” (20 tys).

Błyszczę Przykładem - oszczędzam wodę

Rok 2013 rozpoczynamy projekt obejmujący swym zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa  pn. Błyszczę przykładem - oszczędzam wodę. Celem zadania jest kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach działań, które potrwają do czerwca 2013 zaplanowano m.in. dwa konkursy z nagrodami

Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa

W dniu 30 października 2012 r. zawarliśmy umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie nowego projektu, któremu nadaliśmy nazwę „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa” w ramach Osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest on naturalną kontynuacją naszego projektu, zakończonego w połowie 2012 roku pn. „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa (KPK) poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla uczniów”.

Energia z Kosza - FILM

W roku szkolnym 2011/12 wspólnie ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa oraz Grupą Naukową Pro Futuro realizowaliśmy 
kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej. Poniżej prezentujemy, krótki film z przebiegu projektu.
Zachęcamy do obejrzenia!!

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS